Agenția Turismului a Republicii Moldova: ”Cel mai reprezentativ site de promovare turistică a Republicii Moldova”

Agenția Turismului a Republicii Moldova anunță lansarea Concursului ”Cel mai reprezentativ site de promovare turistică a Republicii Moldova”, dedicat agenților economici din domeniul turismului.

Concursul este organizat de către Agenția Turismului, în comun cu asociațiile de specialitate din domeniul turismului, în conformitate cu prevederile Strategiei de dezvoltare a turismului ”Turism 2020”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 19 mai 2014.

Scopul Concursului este stimularea agenților economici din industria turismului în promovarea și valorificarea potențialului turistic al Republicii Moldova prin intermediul mijloacelor tehnologiei informației și comunicațiilor.

Concursul se desfășoară în perioada  decembrie 2015 – aprilie 2016. În cadrul Concursului vor fi evaluate site-urile tur-operatorilor,  agențiilor de turism și ale structurilor de cazare turistică, care promovează și valorifică potențialul turistic al Republicii Moldova.

Site-urile înscrise în Concurs se evaluează în 2 etape:

La etapa I, în perioada 20 ianuarie – 20 martie 2016, site-urile se evaluează de către public. Primele 15 site-uri, care au acumulat cele mai multe voturi, sunt promovate pentru etapa a II-a.

La etapa a II-a  site-urile selectate sunt evaluate de către Comisia de evaluare, creată de Agenția Turismului. Fiecare site este evaluat conform următoarelor criterii:

1. prezentare multilingă;
2. nivelul de atractivitate al site-ului (design, comoditate în utilizare, etc).;
3.  numărul și diversitatea de oferte în cadrul turismului intern;
4.  numărul și varietatea destinațiilor din Republica Moldova;
5. utilizarea tehnologiilor moderne (prezența pe rețele de socializare, aplicații electronice pentru prezentări, rezervări, etc.)

Deținătorii site-urilor promovate pentru etapa a II-a a Concursului sunt menționați cu cîte un set de materiale promoționale elaborate de Agenția Turismului.

Sunt desemnate învingătoare primele 3 site-uri care, în rezultatul evaluării Comisiei,  au acumulat cel mai mare număr de puncte.

Învingătorii Concursului se menționează cu premii și cu Diploma de Onoare a Agenției Turismului de gradul I, II și III și sunt incluși, pe parcursul anului 2016, în materialele de promovare turistică ale Agenției Turismului.

Premierea participanților la etapa a II-a și a învingătorilor se va efectua în cadrul Expoziției Internaționale de Specialitate ”Tourism. Leisure. Hotels.”, care va avea loc în perioada 07-10 aprilie 2016.

În contextul celor expuse, invităm agenții economici din domeniul turismului să se înscrie în Concurs, adresînd o cerere în formă liberă la adresa electronică a Agenției Turismului info@turism.gov.md., indicînd denumirea site-ului, denumirea agentului economic și datele de contact ale deținătorului site-ului.

Termen – limită de înscriere în Concurs – 15 ianuarie 2016,  ora 12.00

Informații suplimentare:  Victor Ciobanu, șef Direcție, tel. 022 22 66 74, e-mail: victor.ciobanu@turism.gov.md

sursa: turism.gov.md

You May Also Like