Conacele nobilimii basarabene din zona Prutului Superior, reintoarcere in istorie

 

Republica Moldova nu încetează să bucure vizitatorii săi cu monumente istorice de o valoare moral spirituală înaltă, printre care se numără şi conacele nobilimii basarabene. Monumentele arhitectonice în zona Prutului Superior sînt considerate și conacele care au aparținut unor reprezentanți ai nobilimii basarabene. În satul Brînzeni s-a păstrat conacul lui Vasile Stroiescu (1845-1926), mare filantrop și patriot, susținător al mișcării de eliberare națională din Basarabia și Transilvania. În satul Ciuciulea poate fi admirat conacul familiei Leonardi-Buzni din sec. XIX – înc. sec. XX, înconjurat de faimosul parc, la Lipcaniconacul boierului Roseti Roznovanu, format din corpul central și turnul de apă (sec. XIX), la Caracușenii Vechicasa scriitorului Constantin Stamati-Ciurea în stil rococo. În 1992 în cimitirul din acest sat a fost reparat și adus în ordine cavoul care aparține familiei scriitorului. În preajma cavoului, scriitorului i-a fost dezvelit un monument, pe o parte a postamentului  fiind înscris un citat din opera omului ilustru: ”Dedicîndu-mă literaturii, n-am vînat glorie sau profit”.

 

You May Also Like