Patronatul Naţional al Agenţiilor de Turism – noul ONG de Turism din România

Mai mulți patroni ale agențiilor de turism din România, au venit cu decizia de creare a unui ONG de Turism propriu, asta după ce, mai mulți dintre ei au rămas nemulțumiți de activitatea exercitată de cei de la Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT). Astfel, în data de 20 octombrie 2015 s-a aprobat  înființarea Patronatului Național al Agențiilor de Turism și, totodată, înscrierea acestei noi structuri patronale în Registrul Național al Organizațiilor Patronale și Asociațiilor Profesionale.

Deoarece, mai multe agenții de turism din România au simțit că nu mai sunt reprezentați de către ANAT, au decis să îș facă propriul patronat, care să le reprezinte cu aevărat interesele. Astfel, noua structură patronală urmează să se afilieze la Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). În fruntea organizației se află Dragoș Rădulescu- președintele noului patronat.

Potrivit informațiilor deținute de ZIUAnews, ANAT și ANT au încălcat legea ani la rand. Potrivit legislației în vigoare, ANAT avea obligația ca anual să prezinte la  Autoritatea Națională de Turism, un raport privind activitatea financiara, ceea cee nu s-a întâmplat. Deasemenea , ANAT nu a înregistrat la Registrul Național al Organizațiilor Patronale și Asociațiilor Profesionale modificările din statut și noua conducere.

You May Also Like