Pensiunile turistice din Moldova – preferate de către turiștii străini

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în perioada ianuarie-septembrie 2015 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 225,1 mii de turişti, din care 157,8 mii de turişti moldoveni (70,1% din total) şi 67,3 mii de turişti străini (29,9%). Comparativ cu ianuarie – septembrie 2014 s-a micşorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (-1,2%), pe seama diminuării acestuia la cămine pentru vizitatori (-17,2%), la hoteluri şi moteluri (-5,4%), vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (-3,3%), structuri de întremare (-1,1%).

De menționat este faptul ca s-a mărit numărul turiştilor cazaţi la tabere de vacanţă pentru elevi (+10,8%), pensiuni turistice şi agroturistice (+5,3%).

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (25,6%), Ucraina (14,0%), Federaţia Rusă (9,8%), Italia (4,9%), Turcia şi Germania (cîte 4,5%), Statele Unite ale Americii (3,9%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (2,4%), Polonia (2,3%), Franţa (2,2%), Suedia (1,6%), Bulgaria (1,8%), Olanda şi Israel (cîte 1,7%), Austria şi  Belarus (cîte 1,1%).

La structurile de primire turistică colective în ianuarie – septembrie 2015 au fost înregistrate 1268,4 mii de înnoptări, cu 0,8% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2014. Majorarea numărului de înnoptări ale turiştilor este condiţionată de creşterea acestora la hoteluri şi moteluri (+17,2%), structuri de întremare (+5,0%), tabere de vacanţă pentru elevi (+3,8%). Din numărul total de înnoptări 84,8% le revine înnoptărilor turiştilor rezidenţi şi 15,2% – înnoptărilor turiştilor nerezidenţi.

În ianuarie – septembrie 2015 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 37,5%, inclusiv la structuri de întremare – 71,5%, cămine pentru vizitatori – 55,2%, tabere de vacanţă pentru elevi – 59,0%, hoteluri şi moteluri – 18,7%, vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 16,4%, pensiuni turistice şi agroturistice – 11,9%.

 

You May Also Like