Statistici îmbucurătoare: Numărul turiștilor cazați în R. Moldova a crescut cu aproape 10%. Mai mult de jumătate au fost turiști străini

Comparativ cu perioada de referință de anul trecut, în primele 3 luni ale anului 2017 numărul turiştilor cazaţi la structurile colective de primire turistică  a crescut cu 9,6%, se arată într-un comunicat al Biroului Naţional de Statistică.

Potrivit instituției, structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 44,8 mii de turişti, din care 23,6 mii de turişti străini (52,7% din total) și 21,2 mii de turiști moldoveni (47,3%).

Cel mai mult s-a majorat numărul de persoane cazate la tabere de vacanță pentru elevi de 3,4 ori, pensiuni turistice şi agroturistice (de 1,5 ori), structuri de odihnă (de 1,4 ori), cămine pentru vizitatori (+24,9%), hoteluri și moteluri (+7,0%).

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (22,9%), Ucraina (14,5%), Federaţia Rusă (9,2%), Statele Unite ale Americii (7,2%), Turcia (5,3%), ș.a.

La structurile de primire turistică colective în ianuarie-martie 2017 au fost înregistrate 180,7 mii de înnoptări, cu 2,4% mai mult comparativ cu perioada similară din anul 2016.

Din numărul total de înnoptări, 75,1% le revine înnoptărilor turiştilor moldoveni şi 24,9% – înnoptărilor turiştilor nerezidenţi.

În ianuarie-martie 2017 durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare a constituit 5,0 zile, din care 7,4 – pentru turiştii moldoveni şi 2,9 zile – pentru turiştii nerezidenţi.

În aceeași perioadă indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 21,8%, inclusiv la hoteluri şi moteluri – 13,5%, cămine pentru vizitatori – 58,3%, pensiuni turistice şi agroturistice – 4,7%, structuri de întremare – 52,9%, structuri de odihnă – 5,6%, tabere de vacanță pentru elevi – 1,0%.

Sursa foto: vacanza.md

You May Also Like